Przeglądy budowlane Gdańsk Przegląd, Gdańsk Kontrole okresowe technicznego stanu przeprowadzamy sprawnie i fachowo.80803 Rzezczypospolitej 8/12 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Gdańsk. Przeglądy roczne Gdańsk, 5-letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Gdańsk, ekspertyzy Paweł Górka danuta.janczarek@gdansk.gda.pl umg@gdansk.gda.pl Gdańsk 58 3023941

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona o przeglądach obiektów budowlanych jest dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży odpowiedzialność dopilnowania aby budynek miał komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez profesjonalnych inspektorów mających uprawnienia buowlane bez oganiczań.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów centralnego ogrzewania.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Gdańsk
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Gdańsk
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Gdańsk
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Gdańsk
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Gdańsk

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad 300 kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Gdańsk
kontrole techniczne budynków Gdańsk

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Gdańsk Portal Gdańsk Miasto Gdańsk Przeglądy techniczne Gdańsk Przeglądy budowlane Gdańsk Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku